torsdag 18 juli 2013

Ja o Lars Erik är ute o skall få abborre

Ja o Lars Erik är ute o skall få abborre:-D har hittills fått 6 abborrar o 6 små gösar varav 2 bättre gösar har tappats :-D kul fiske på smågrejor